Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Dohody

Základom komunikácie pred každým sedením sú dohody, v ktorých sa vyjasnia preferencie, tabu a bezpečné slová.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 9

Kategória: A

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=9

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Tue, 30.03.2021Dostupné preklady:

Absprachen

Споразумения

协定

Aftaler

Agreements

Lepingud

Sopimukset

Accords

Συμφωνίες

Accordi

合意事項

Līgumi

Susitarimai

Overeenkomsten

Umowy

Acordos

Acordos

Acorduri

Соглашения

Avtal

Sporazumi

Acuerdos

Dohody

Megállapodások