Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Mesiac povedomia o zdraví bisexuálnych osôb

V marci sa každoročne oslavuje Mesiac povedomia o zdraví bisexuálov a transsexuálov, ktorý je mesiacom, v ktorom sa venuje pozornosť bi+sexuálnemu zdraviu. Cieľom projektu BHAM, ktorý založilo Bisexual Resource Center, je upozorniť na skutočnosť, že bi+sexuálni ľudia sú vystavení podstatne vyššiemu riziku zlého fyzického a duševného zdravia ako gejovia, lesby alebo heterosexuáli, ako aj väčšej diskriminácii v oblasti zdravotníctva a duševného zdravia. Každoročne sa konajú rôzne online a offline akcie na zvýšenie povedomia o týchto otázkach.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 78

Kategória: B

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=78

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Fri, 28.05.2021Dostupné preklady:

Monat des Gesundheitsbewusstseins für Bisexuelle

Месец за повишаване на осведомеността за бисексуалното здраве

双性恋健康意识月

Måned med opmærksomhed om biseksuel sundhed

Bisexual Health Awareness Month

Biseksuaalide tervisealase teadlikkuse kuu

Biseksuaalien terveystietoisuuden kuukausi

Mois de la sensibilisation à la santé des personnes bisexuelles

Μήνας ευαισθητοποίησης για την υγεία των διεμφυλικών

Mese della consapevolezza della salute bisessuale

バイセクシャルヘルス啓発月間

Biseksuālās veselības izpratnes mēnesis

Biseksualų sveikatos supratimo mėnuo

Biseksueel gezondheidsbewustzijn Maand

Miesiąc Świadomości Zdrowia Biseksualnego (Bisexual Health Awareness Month)

Mês de Sensibilização para a Saúde Bissexual

Mês de Conscientização em Saúde Bissexual

Luna de conștientizare a sănătății bisexuale

Месяц осведомленности о здоровье бисексуалов

Månaden för medvetenhet om bisexuellas hälsa

Mesec osveščanja o zdravju biseksualcev

Mes de la Concienciación sobre la Salud Bisexual

Měsíc povědomí o zdraví bisexuálů

A biszexuális egészségtudatosság hónapja