Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Bigender

Osoba je bigender, ak má dve rodové identity, často mužskú a ženskú, ale možné sú aj iné kombinácie, napríklad muž a intergender. Tieto dve rodové identity sa môžu vyskytovať súčasne alebo striedavo.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 73

Kategória: B

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=73

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Wed, 26.05.2021Dostupné preklady:

Bigender

Bigender

亲和力

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender

Bigender