Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Bifóbia

Bifóbia znamená diskrimináciu bisexuálnych ľudí. Prejavuje sa to napríklad odmietaním, hnevom, netoleranciou, predsudkami, nepohodlím alebo fyzickým či psychickým násilím voči bisexuálnym osobám alebo osobám, ktoré sú vnímané ako bisexuálne. Internalizovaná bifóbia je nepriateľstvo zamerané proti vlastnej bisexuálnej orientácii, a teda proti sebe samému. Často sa to deje v homofóbnom a bifóbnom prostredí a/alebo pred vlastným vnútorným coming outom. Queer scéna je čiastočne aj bifóbnym miestom.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 72

Kategória: B

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=72

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Wed, 26.05.2021Dostupné preklady:

Bifeindlichkeit

Бифобия

亲和力

Bifobi

Bi-friendliness

Bifoobia

Bifobia

Bi-convivialité

Διφοβία

Bi-amicizia

生体親和性

Bifobija

Bifobija

Bi-vriendelijkheid

Bi-przyjazność

Bifamizade

Bifamizade

Bifobie

Би-дружба

Bifobi

Bifobija

Bi-Amistad

Bifobie

Bifóbia