Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Bicurious

Osoba, ktorá je bisexuálna, je zvedavá na vzťahy a sex s ľuďmi rôzneho pohlavia, ale nepovažuje sa za bisexuálnu.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 71

Kategória: B

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=71

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Wed, 26.05.2021Dostupné preklady:

Bicurious

Bicurious

双轨制

Bicurious

Bicurious

Bicurious

Bicurious

Bicurieux

Bicurious

Bicurioso

バイキュリアス

Bicurious

Bicurious

Nieuwsgierig

Bicurious

Bicurious

Bicurious

Bicurious

Bicurious

Bicurious

Bicurious

Bicurioso

Bicurious

Bicurious