Back to Top

BDSM sexuálny slovník

BDSM

Znamená Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism. Sumarizuje skupiny, ktorých sexuálne preferencie spočívajú v dominancii, podriadení, potešení bolesti alebo treste.

BDSM je medzinárodná skratka pre: Zväzovanie a disciplína, dominancia a podriadenie, sadizmus a masochizmus.

V nemčine: bondage & education, dominancia a podriadenie, sadizmus a masochizmus.

Pod súhrnným pojmom BDSM je zhrnuté celé spektrum sadomasochistických sexuálnych praktík. V nemecky hovoriacich krajinách sa zvyčajne používa skrátená forma SM, ktorá, prísne vzaté, obsahuje len časť prvkov BDSM: Sadomaso / Sadizmus / Masochizmus.
  

Možnosti položky:

Číslo položky: 68

Kategória: B

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=68

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Thu, 06.05.2021Dostupné preklady:

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

ビーディーエスエム

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM

BDSM