Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Snemanje

Absorpcia telesných tekutín do úst

Požitie sa často spomína v reklame na dominy a otrokyne v praktikách. "S" alebo "bez" požitia sú bežné opisy, pričom "požitie" znamená orálne požitie a prehltnutie.

To, čo presne sa v nich prehltne a prehltne, vyplýva z príslušného kontextu.
  

Možnosti položky:

Číslo položky: 55

Kategória: A

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=55

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Tue, 20.04.2021Dostupné preklady:

Aufnahme

Записване

留用

Optagelse

Retention

Salvestamine

Tallennus

Rétention

Καταγραφή

Ritenzione

保持

Ierakstīšana

Įrašymas

Retentie

Zatrzymanie

Retenção

Retenção

Înregistrare

Сохранение

Inspelning

Snemanje

Retención

Nahrávání

Felvétel