Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Androromance

Androromantika sa vzťahuje na romantickú príťažlivosť človeka k mužom alebo mužským osobám. Tento spôsob vyjadrenia romantickej orientácie je dobrou alternatívou napríklad pre nebinárne osoby, pretože na rozdiel napríklad od "heterosexuál" nehovorí nič o vlastnom pohlaví.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 40

Kategória: A

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=40

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 10.04.2021Dostupné preklady:

Androromantik

Androromance

浪漫主义

Androromance

Androromanticism

Androromance

Androromanssi

Androromantisme

Androromance

Androromanticismo

アンドロロマンチシズム

Androromance

Androromance

Androromantiek

Androromantyzm

Androromanticismo

Androromanticismo

Androromance

Андроромантика

Androromance

Androromance

Androranticismo

Androromance

Androrománc