Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Androgynous

Androgynéza označuje typ prezentácie pohlavia, ktorý má mužské aj ženské prvky alebo sa nachádza v spektre medzi nimi. Tento termín sa niekedy používa aj na označenie rodovej identity, ktorá sa nachádza medzi mužom a ženou.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 39

Kategória: A

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=39

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 10.04.2021Dostupné preklady:

Androgyn

Androgynous

雌雄同体

Androgyne

Androgynous

Androgüünne

Androgyyninen

Androgyne

Ανδρόγυνο

Androgino

アンドロジナス

Androgīns

Androginiškas

Androgyn

Androgyniczny

Andrógino

Andrógino

Androgin

Андрогинус

Androgyn

Androginski

Andrógino

Androgynous

Androgün