Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Homoromantické

Homoromantickú osobu romanticky priťahujú ľudia jej vlastného alebo podobného pohlavia, to znamená, že chce s nimi nadviazať romantický vzťah. Keďže sexuálna orientácia niektorých ľudí sa líši od ich túžby po romantických vzťahoch, zaviedlo sa rozdelenie na sexuálnu a romantickú orientáciu.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 278

Kategória: H

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=278

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sun, 27.06.2021Dostupné preklady:

Homoromantik

Хоморомантичен

同性戀

Homoromantisk

Homoromanticism

Homoromantiline

Homoromanttinen

Homoromantique

Homoromantic

Omoromantico

ホモロマンティック

Homoromantiskais

Homoromantika

Homoromantisch

Homoromantyczny

Homoromaníaco

Homoromaníaco

Homoromantic

Гоморомантический

Homoromantisk

Homoromantika

Homorromántico

Homoromantické

Homoromantic