Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Homofóbia

Homofóbia znamená diskrimináciu gejov a lesieb. Prejavuje sa to napríklad odmietaním, hnevom, netoleranciou, predsudkami, nepohodlím alebo fyzickým či psychickým násilím voči gejom a lesbám alebo ľuďom, ktorí sú vnímaní ako gejovia alebo lesby. Internalizovaná homofóbia je nepriateľstvo, ktoré je namierené proti vlastnej sexuálnej orientácii, a teda proti sebe samému. Často sa to deje v homofóbnom prostredí a/alebo pred vlastným vnútorným coming outom.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 277

Kategória: H

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=277

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sun, 27.06.2021Dostupné preklady:

Homofeindlichkeit

Хомофобия

恐同症

Homofobi

Homophobia

Homofoobia

Homofobia

Homophobie

Ομοφοβία

Omofobia

ホモフォビア

Homofobija

Homofobija

Homofobie

Homofobia

Homofobia

Homofobia

Homofobia

Гомофобия

Homofobi

Homofobija

Homofobia

Homofobie

Homofóbia