Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Guydyke

Guydyke (mužská lesba) sa vzťahuje na ľudí, ktorí sa identifikujú ako muži a lesbičky. Sexualita sa tu považuje za nezávislú od pohlavia. Niektorí Guydykovia sa cítia (do určitej miery) trans, pre iných je táto identita vstupnou bránou k transrodovej identite.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 258

Kategória: G

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=258

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Wed, 23.06.2021Dostupné preklady:

Guydyke

Guydyke

圭亚那

Guydyke

Guydyke

Guydyke

Guydyke

Guydyke

Guydyke

Guydyke

ガイディック

Guydyke

Guydyke

Guydyke

Guydyke

Guydyke

Guydyke

Guydyke

Гайдайк

Guydyke

Guydyke

Guydyke

Guydyke

Guydyke