Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Greygender

Greygender je rodová identita, pri ktorej sa osoba identifikuje (aspoň čiastočne) mimo rodovej binárnosti (pozri nebinárny rod) a pociťuje silnú ambivalentnosť svojej identity alebo prezentácie. Pohlavie je slabé alebo skôr neurčité, neidentifikovateľné alebo nedôležité.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 255

Kategória: G

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=255

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sun, 20.06.2021Dostupné preklady:

Graues Geschlecht

Greygender

灰度

Greygender

Greygender

Greygender

Greygender

Greygender

Greygender

Greygender

グレイジェンダー

Greygender

Greygender

Greygender

Greygender

Greygender

Greygender

Greygender

Грейгендер

Grått kön

Greygender

Greygender

Greygender

Greygender