Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Allo / Allosexual

V podstate pociťuje sexuálnu príťažlivosť, čo je opak pojmu "asexuál". alosexuál: Osoba je alosexuálna, ak x v podstate pociťuje sexuálnu príťažlivosť voči iným ľuďom, napr. je heterosexuálna alebo bisexuálna. Alosexuál je teda opakom a_sexuála.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 25

Kategória: A

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=25

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 10.04.2021Dostupné preklady:

Allo / Allosexuell

Allo / Allosexual

Allo / Allosexual

Allo / Alloseksuel

Allo / Allosexual

Allo / Allosexual

Allo / Allosexual

Allo / Allosexuel

Allo / Allosexual

Allo / Allosessuale

アロ / アロセクシャル

Allo / Allosexual

Allo / Allosexual

Allo / Verlorene

Allo / Alloseksualista

Alo / Alosexual

Alo / Alosexual

Allo / Allosexual

Алло / Аллосексуальный

Allo / Allosexuell

Allo / Allosexual

Alo / Allosexual

Allo / Allosexual

Allo / Alloszexuális