Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Prezentácia pohlavia

Prezentácia pohlavia sa vzťahuje na vonkajšiu prezentáciu pohlavia osoby, napríklad prostredníctvom oblečenia, gest alebo správania.

V západnej spoločnosti je každé pohlavie vnímané ako mužské alebo ženské. Čokoľvek, čo sa od toho odchyľuje, napríklad androgýnne pohlavie, spôsobuje zmätok alebo obťažuje a spoločnosť to neuznáva.
  

Možnosti položky:

Číslo položky: 246

Kategória: G

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=246

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 19.06.2021Dostupné preklady:

Geschlechtspräsentation

Представяне на пола

性别介绍

Præsentation af køn

Gender presentation

Sooline esitusviis

Sukupuolen esittäminen

Présentation du genre

Παρουσίαση φύλου

Presentazione di genere

ジェンダー・プレゼンテーション

Dzimuma prezentācija

Lyčių pristatymas

Geslachtsvoorstelling

Prezentacja płci

Apresentação de género

Apresentação de gênero

Prezentarea de gen

Представление пола

Könstillhörighet

Predstavitev spola

Presentación de género

Prezentace pohlaví

A nemek bemutatása