Back to Top

BDSM sexuálny slovník

História O

Sadomasochistický román Pauline Réageovej z roku 1954, v ktorom sa podrobne opisuje ženské podriadenie.

Úspešnú parížsku módnu fotografku O vezme jej milenec René na odľahlý zámok. Tam vyučuje sadomasochistické praktiky. Stane sa poslušnou otrokyňou a naučí sa mu úplne podriadiť, hoci nič nerobí proti svojej vôli. Keď ju René požiada, aby sa podriadila želaniu jeho priateľa sira Stephena, O na znak lásky súhlasí a vypáli si do kože značku sira Stephena.
  

História O
Tipy na literatúru:Možnosti položky:

Číslo položky: 243

Kategória: G

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=243

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Fri, 06.08.2021Dostupné preklady:

Geschichte der O

История на O

O的历史

Historien om O

History of O

O

O

Histoire de l'O

Ιστορία του O

Storia di O

Oの歴史

O vēsture

O istorija

Geschiedenis van O

Historia O

História de O

História de O

Istoria O

История О

Historien om O

Zgodovina O

Historia de O

Historie O

Az O