Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Gendervariant

Osoba, ktorá sa identifikuje ako "rodovo nekonformná" alebo "rodovo variantná", má rodovú identitu, ktorá nezodpovedá pohlaviu, ktoré jej bolo priradené pri narodení. Na rozdiel od trans však ide skôr o zásadné odmietnutie binárnej normy spoločnosti vo vzťahu k pohlaviu.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 241

Kategória: G

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=241

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Mon, 05.04.2021Dostupné preklady:

Gendervariant

Gendervariant

Gendariant

Kønsvariant

Gendervariant

Gendervariant

Gendervariantti

Gendervariant

Παραλλαγή φύλου

Gendervariante

ジェンダーバリアン

Gendervariant

Gendervariantas

Gendervariant

Gendervariant

Gendervariant

Gendervariant

Gendervariant

Джандервариант

Genusvariant

Gendervariant

Gendervariante

Gendervariant

Gendervariáns