Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Pohlavná premenlivosť

Pohlavná premenlivosť: označuje rodovú identitu, ktorá sa mení v priebehu času alebo v súvislosti s konkrétnymi situáciami. Pohlavie sa môže meniť medzi všetkými možnými pohlaviami, napr. z mužského na ženské, ale aj z ženského na nebinárne, z nebinárneho na agenderové atď. Na rozdiel od rodovo odlišnej identity sa táto identita mení a nedá sa vždy umiestniť napríklad mimo rodovej binárnosti.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 238

Kategória: G

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=238

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 19.06.2021Dostupné preklady:

Gender Fluid

Полова флуидност

性别流动

Flydende køn

Gender Fluid

Sooline voolavus

Sukupuoli Fluid

Fluide de genre

Ρευστό φύλο

Fluido di genere

ジェンダー流体

Dzimumu plūdums

Lyčių kintamumas

Geslachtsvloeistof

Gender Fluid

Fluido de género

Fluido de gênero

Fluiditate de gen

Половая жидкость

Flytande könstillhörighet

Fluidni spol

Fluido de género

Pohlaví Fluid

Gender Fluid