Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Rodová eufória

Rodová eufória sa vzťahuje na pocit, ktorý zažívajú nebinárne a transrodové osoby, keď je ich rodová identita potvrdená vonkajším vnímaním, napríklad keď sa používajú správne zámená. Rodovú eufóriu možno považovať za protiklad dysfórie.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 236

Kategória: G

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=236

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 19.06.2021Dostupné preklady:

Gender Euphorie

Полова еуфория

性兴奋

Køns eufori

Gender Euphoria

Sooline eufooria

Sukupuolten välinen euforia

l'euphorie du genre

Ευφορία των φύλων

euforia di genere

ジェンダーユーフォニアム

Dzimumu eiforija

Lyčių euforija

gendereuforie

euforia płciowa

euforia de género

euforia de gênero

Euforia de gen

гендерная эйфория

Eufori för könstillhörighet

Spolna evforija

euforia de género

Genderová euforie

Nemi eufória