Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Advokát

Osoba, ktorá aktívne pracuje na ukončení netolerancie, vzdeláva ostatných o queer otázkach a/alebo podporuje rovnosť pre určitú skupinu, sa nazýva advokát alebo spojenec.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 231

Kategória: F

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=231

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 19.06.2021Dostupné preklady:

Fürsprecher / Fürsprecherin

Застъпник

辩护人

Advokat

Advocate

Advokaat

Advocate

Avocat

Συνήγορος

Avvocato

提唱者

Advokāts

Advokatas

Advocaat

Rzecznik

Advogado

Advogado

Avocat

Адвокат

Advokat

Zagovornik

Abogar

Advokát

Advocate