Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Algolagnie

Algolagnia (z gréckeho algos "bolesť" a lagneia "žiadostivosť") je klinický neologizmus z konca 19. storočia, ktorým sa opisuje pôžitok zo spôsobovania a prijímania bolestivých podnetov. Tento termín bol z veľkej časti nahradený synonymným termínom sadomasochizmus, pričom pasívna algolagnia bola nahradená masochizmom a aktívna algolagnia sadizmom. Pasívny aspekt sa môže označovať aj ako algophilia (grécky philia "láska"), slasť bolesť alebo bolesť nadržanosť, zriedkavo používaný termín pre masochizmus. Okrem tohto pojmu je to algománia (grécky mania "šialenstvo"), ktorá opisuje patologickú túžbu po bolesti.

V kontexte sexuologicko-medicínskej diagnostiky alebo psychoanalýzy sa algolagnia chápe ako niečo, čo si vyžaduje liečbu, analogicky k sadomasochizmu, keď je sexuálne uspokojenie ťažké alebo sa zdá nemožné bez vhodných praktík a v dôsledku toho vzniká u postihnutej osoby zodpovedajúci tlak utrpenia. Algolagnia je v Medzinárodnej štatistickej klasifikácii chorôb a príbuzných zdravotných problémov (MKCH) uvedená ako porucha sexuálnej preferencie pod kódom F65.5.
  

Webové odkazy:
https://www.icd-code.de/icd/code/F65.-.htmlMožnosti položky:

Číslo položky: 23

Kategória: A

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=23

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 10.04.2021Dostupné preklady:

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

アルゴリーニ

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Альголагни

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie