Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Frigidný / Frigidita

Všeobecne sa vzťahuje na sexuálnu dysfunkciu, ktorá sa prejavuje nízkou túžbou alebo nízkym pocitom rozkoše. Toto sexuálne obmedzenie sa môže vyskytnúť v ktoromkoľvek štádiu života. Frigidita označuje ženu, ktorá nemá chuť na sex. Dôvodom sú väčšinou hormonálne alebo partnerské problémy.

Pod frigiditou (z latinského frigidus "chladný, studený"; historicky aj sex chlad) sa sumarizujú rôzne zmeny v normálnom sexuálnom správaní. Tento termín je ako technický termín zastaraný, ale v bežnom jazyku je stále populárny. Frigidita sa prejavuje nízkou sexuálnou túžbou alebo nízkym sexuálnym cítením. Môže ísť o patologickú poruchu, ale často to tak nie je.

Bežne sa tento termín používa skôr v súvislosti so ženami, avšak z jazykového hľadiska toto obmedzenie nedáva zmysel, pretože rovnakú symptomatológiu môžu vykazovať aj muži.

K narušeniu sexuality môže dôjsť v ktoromkoľvek štádiu života: Znížené libido (nedostatok sexuálnej túžby), poruchy sexuálneho vzrušenia a poruchy orgazmu patria medzi sexuálne dysfunkcie. Okrem toho sa môže vyskytnúť bolesť spôsobená sexuálnou aktivitou.
  

Možnosti položky:

Číslo položky: 227

Kategória: F

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=227

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Fri, 18.06.2021Dostupné preklady:

Frigide / Frigidität

Frigid / Фригидност

性冷淡/性欲减退症

Frigid / Frigiditet

frigid / Hypoactive sexual desire disorder

Jäigus / Frigiidsus

Jäykkyys

frigide / trouble du désir sexuel hypoactif

Ψυχρότητα

disturbo da desiderio sessuale frigido / ipoattivo

フリジッド/低活性性欲障害

Frigiditāte

Frigidiškas / Frigidiškumas

frigide / Hypoactieve seksuele begeerte stoornis

mroźny / Hipoactive sexual desire disorder

distúrbio de desedistúrbio de desejo sexual frígido / hipoativojo sexual frígido / hipoativo

transtorno de desejo sexual frígido / hipoativo

Frigid / Frigiditate

фригидное / гипоактивное расстройство сексуального желания

Frigid / Frigiditet

Frigid / Frigidnost

Trastorno del deseo sexual frígido e hipoactivo

Frigidní / frigidita

Frigiditás / Frigiditás