Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Femmeromantické

Femmeromantický, Gyneromantický / Femmeromantic, Gyneromantic: Femmeromantika označuje romantickú príťažlivosť osoby k ženám* alebo nebinárnym osobám, ktoré sa prezentujú ako ženy alebo pociťujú akúkoľvek formu ženskej príslušnosti.

Tento spôsob vyjadrenia romantickej orientácie je dobrou alternatívou napríklad pre nebinárne osoby, pretože na rozdiel napríklad od "homosexuál" nehovorí nič o pohlaví osoby.
  

Možnosti položky:

Číslo položky: 207

Kategória: F

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=207

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Thu, 17.06.2021Dostupné preklady:

Femmeromantik

Femmeromantic

Femme

Femmeromantisk

Femmeromanticism

Femmeromantiline

Femmeromantic

Le féminisme

Femmeromantic

Femmeromanticismo

Femmeromanticism

Femmeromantic

Femmeromantika

Femmeromantiek

Femmeromantyzm

Femmeromanticismo

Femmeromanticismo

Femmeromantic

Феммеромантика

Femmeromantisk

Femmeromantic

Femmeromanticismo

Femmeromantické

Femmeromantic