Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Femme

Femme je pojem, ktorý označuje (výrazne) ženskú rodovú prezentáciu a/alebo identitu, najmä queer žien. Femme sa často spája s pojmom "butch".  

Možnosti položky:

Číslo položky: 206

Kategória: F

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=206

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Thu, 17.06.2021Dostupné preklady:

Femme

Femme

女性

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

ファム

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Mujer

Femme

Femme