Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Feminizácia

Proces postupnej feminizácie muža sa nazýva feminizácia. Feminizácia sa môže týkať fyzických atribútov, ako je ochlpenie, hlas alebo rast ženských pŕs, ako aj osvojenia si a praktizovania správania, ktoré je vnímané ako typicky ženské.

Okrem hormonálnych porúch alebo kastrácie, ktoré môžu byť dôvodom feminizácie (a sú potom zhrnuté pod klinickým pojmom "zženštilosť"), sa feminizácia chápe ako erotický typ hry na BDSM scéne.
  

Feminizácia

FeminizáciaFeminizáciaFeminizácia

Možnosti položky:

Číslo položky: 205

Kategória: F

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=205

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Tue, 15.06.2021Dostupné preklady:

Feminisierung

Феминизация

女性化

Feminisering

Feminization

Feminiseerimine

Feminisointi

Féminisation

Γονιμοποίηση

Femminilizzazione

女性化

Feminizācija

Feminizacija

Feminisatie

Feminizacja

Feminização

Feminização

Feminizare

Феминизация

Feminisering

Feminizacija

Feminización

Feminizace

Feminizáció