Back to Top

BDSM sexuálny slovník

A sexualita

A_sexuál nepociťuje žiadnu alebo pociťuje len malú sexuálnu príťažlivosť k iným ľuďom. A_sexualita je spektrum. Je to jasné vďaka podčiarknutiu. A_sexualita neznamená, že človek žije v celibáte, t. j. zdržiava sa sexu, po prvé preto, že celibát je slobodná voľba a nie sexuálna orientácia, a po druhé preto, že a_sexuálni ľudia môžu mať sex z rôznych dôvodov. A_sexualita nemusí nevyhnutne súvisieť s a_romantikou.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 2

Kategória: A

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=2

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 27.03.2021Dostupné preklady:

A sexualität

Сексуалност

性行为

En seksualitet

A sexuality

Seksuaalsus

Seksuaalisuus

Une sexualité

Μια σεξουαλικότητα

Una sessualità

セクシュアリティ

Seksualitāte

Seksualumas

Een seksualiteit

A seksualność

Uma sexualidade

Uma sexualidade

O sexualitate

Сексуальность

Sexualitet

Spolnost

Una sexualidad

Sexualita

A szexualitás