Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Komplex Electra

Tento termín vymyslel Sigmund Freud a opisuje fázu, v ktorej "dieťa ženského pohlavia priťahuje otec a matku považuje za svoju najväčšiu konkurentku". U mužov sa to mimochodom nazýva Oidipov komplex, v tomto prípade je matka hrdinkou.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 184

Kategória: E

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=184

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 12.06.2021Dostupné preklady:

Elektra-Komplex

Комплекс Електра

雌雄同体

Elektra-komplekset

Elektra Complex

Electra Complex

Electra Complex

Le complexe d'Elektra

Σύμπλεγμα Electra

Complesso Elektra

エレクトラコンプレックス

Elektras komplekss

Elektros kompleksas

Elektra-complex

Kompleks Elektra

Complexo Elektra

Complexo Elektra

Complexul Electra

комплекс Электра

Electra-komplexet

Kompleks Electra

Complejo de Elektra

Komplex Electra

Electra Complex