Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Dysfória

Dysfóriu zažívajú najmä nebinárne a transrodové osoby. Dysfória je pocit fyzickej alebo sociálnej nepohody. Niektorí nebinárni alebo transrodoví ľudia zažívajú dysfóriu, keď ich okolie vníma ako nesprávne pohlavie alebo keď ich vlastné predstavy o pohlaví nezodpovedajú ich vzhľadu, správaniu a bytiu. Je dôležité poznamenať, že táto vlastná nespokojnosť súvisí aj s tlakom a očakávaniami spoločnosti. Mnohí transrodoví ľudia a niektorí nebinárni ľudia preto podstupujú opatrenia, ako je hormonálna terapia a/alebo chirurgický zákrok, aby prispôsobili svoje telo tomuto vnímaniu.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 177

Kategória: D

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=177

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Fri, 11.06.2021Dostupné preklady:

Dysphorie

Дисфория

语病

Dysphori

Dysphoria

Düsfooria

Dysforia

Dysphorie

Δυσφορία

Disforia

疾患別分類

Disforija

Disforija

Dysphorie

Dysphorie

Dysphorie

Dysphorie

Disforie

Дисфория

Dysfori

Disforija

Dysphorie

Dysforie

Diszfória