Back to Top

BDSM sexuálny slovník

DMAB

DMAB / AMAB / MAAB: Skratka DMAB znamená "určený muž pri narodení", AMAB "pridelený muž pri narodení" a MAAB "muž pridelený pri narodení". Tieto tri pojmy sú rôznymi variantmi výrazu "priradený k mužskému pohlaviu pri narodení". Inter, trans a nebinárne osoby, ktorým bolo pri narodení priradené mužské pohlavie, používajú tento termín na vyjadrenie toho, že sa s ním neidentifikujú alebo sa s ním môžu identifikovať len čiastočne.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 161

Kategória: D

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=161

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Wed, 09.06.2021Dostupné preklady:

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB