Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Nepriateľstvo

Afeindikácia sa vzťahuje na diskrimináciu asexuálnych a aromantických ľudí. Prejavuje sa to napríklad odmietaním, hnevom, netoleranciou, predsudkami, nepohodlím alebo fyzickým či psychickým násilím voči asexuálnym/aromantickým ľuďom alebo ľuďom, ktorí sú vnímaní ako asexuálni alebo aromantickí.

Internalizovaná Afeindlichkeit je nepriateľstvo, ktoré je namierené proti vlastnej A_sexualite alebo A_romantike, a teda proti sebe samému. Často sa to deje v_nepriateľskom prostredí a/alebo pred vlastným vnútorným coming outom. Aj queer scéna je niekedy nepriateľským miestom. Afeindlichkeit sa niekedy nazýva aj alonormativita.
  

Možnosti položky:

Číslo položky: 16

Kategória: A

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=16

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Fri, 09.04.2021Dostupné preklady:

Afeindlichkeit

Враждебност

敌意

Fjendtlighed

Hostility

Vaenulikkus

Vihamielisyys

Hostilité

Εχθρότητα

Ostilità

敵意

naidīgums

Priešiškumas

Vijandigheid

Wrogość

Hostilidade

Hostilidade

Ostilitate

Враждебность

Fientlighet

Sovražnost

Hostilidad

Nepřátelství

Ellenségeskedés