Back to Top

BDSM sexuálny slovník

DFAB

Skratka DFAB znamená "designated female at birth", AFAB "assigned female at birth" a FAAB "female assigned at birth". Tieto tri pojmy sú rôznymi variantmi výrazu "priradený k ženskému pohlaviu pri narodení". Inter, trans a nebinárne osoby, ktorým bolo pri narodení priradené ženské pohlavie, používajú tento termín, aby vyjadrili, že sa s ním nestotožňujú alebo sa s ním môžu stotožniť len čiastočne.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 156

Kategória: D

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=156

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Tue, 08.06.2021Dostupné preklady:

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB