Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Demigender

Demigender označuje rodovú identitu, pri ktorej sa osoba môže len čiastočne identifikovať s jedným pohlavím, a zároveň slúži ako zastrešujúci termín pre pojmy ako demiboy a demigirl.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 149

Kategória: D

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=149

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sun, 06.06.2021Dostupné preklady:

Demigender

Demigender

Demigender

Demigender

Demigender

Demigender

Demigender

Demi-demandeur

Demigender

Demigender

デミジェンダー

Demigenders

Demigender

Demigrant

Demigender

Demigender

Demigender

Demigender

Демигендер

Demigender

Demigender

Demigender

Demigender

Demigender