Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Konsenzuálne

Anglický výraz pre konsenzuálny

V sexe a tiež v BDSM by mal každý konať konsenzuálne, t. j. každý s konaním súhlasí. Ak človek nekoná dobrovoľne, môže veľmi rýchlo dôjsť k trestným činom, napríklad k napadnutiu alebo znásilneniu.
  

Možnosti položky:

Číslo položky: 135

Kategória: C

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=135

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 05.06.2021Dostupné preklady:

Consensual - Einvernehmlich

Съгласие

两厢情愿

Samtykket

Consensual

Konsensuslik

Yhteisymmärrykseen perustuva

Consensuel

Συναινετικό

Consensuale

合意の上で

Vienprātīgi

Sutikimas

Consensueel

Zgoda

Consensual

Consensual

Consensual

Согласованный

Samförstånd

Soglasje

Consensuado

Konsenzuální

Konszenzuális