Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Komunita

Pojem "komunita" sa používa na označenie súhrnu všetkých queer jednotlivcov, organizácií a inštitúcií v regióne (zvyčajne obmedzenom na mesto, štát alebo krajinu). Spoločným menovateľom je často spoločný záväzok k sociálnym a politickým cieľom.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 134

Kategória: C

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=134

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 05.06.2021Dostupné preklady:

Community

Общност

社区

Fællesskab

Community

Ühendus

Yhteisö

Communauté

Κοινότητα

Comunità

コミュニティ

Kopiena

Bendruomenė

Gemeenschap

Wspólnota

Comunidade

Comunidade

Comunitate

Сообщество

Gemenskapen

Skupnost

Comunidad

Společenství

Közösség