Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Kódové slová

Kódové slová sa používajú, keď vás omrzí hrať hry.

BDSM začiatočníci by mali v každom prípade BDSM relácie s partnerom:v kódovom slove súhlasiť alebo znamenie, pri ktorom je súčasná akcia jemne prerušená.

Dominantná alebo aktívna časť sedenia by mala vždy dodržiavať tieto kódové slová alebo znaky, aby submisívnemu alebo pasívnemu partnerovi nezostali žiadne psychické alebo fyzické dlhodobé škody:in. Kto to nedodržiava, koná hrubo nedbalo.
  

Možnosti položky:

Číslo položky: 132

Kategória: C

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=132

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Sat, 05.06.2021Dostupné preklady:

Codewörter

Кодови думи

码字

Kodeord

Code words

Koodisõnad

Koodisanat

Mots de code

Λέξεις κωδικού

Parole in codice

コードネーム

Koda vārdi

Kodiniai žodžiai

Codewoorden

Słowa kodowe

Palavras de código

Palavras de código

Cuvinte de cod

Кодовые слова

Kodord

Kodne besede

Palabras clave

Kódová slova

Kódszavak