Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Cis

Cisgender: Nie je transrodový, rodová identita zodpovedá údaju v rodnom liste.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 125

Kategória: C

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=125

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Fri, 04.06.2021Dostupné preklady:

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis