Back to Top

BDSM sexuálny slovník

CAMAB

Skratka CAMAB znamená "coercively assigned male at birth", teda "násilne priradený muž pri narodení". Túto formuláciu používajú najmä osoby, ktorým bolo pri narodení priradené mužské pohlavie a ktoré boli podľa toho operované bez ich súhlasu. Túto formuláciu však môžu použiť aj transrodové osoby, ktoré vyjadrujú, že im bolo pridelené pohlavie, ku ktorému sa necítia byť príslušní kvôli svojim pohlavným orgánom.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 121

Kategória: C

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=121

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Fri, 04.06.2021Dostupné preklady:

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

カマブ

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB

CAMAB