Back to Top

BDSM sexuálny slovník

CAFAB

Skratka CAFAB je skratka pre "coercively assigned female at birth" (žena pri narodení násilne priradená k žene). Túto formuláciu používajú najmä osoby, ktorým bolo pri narodení priradené ženské pohlavie a ktoré boli podľa toho operované bez ich súhlasu. Túto formuláciu však môžu použiť aj transrodové osoby, ktoré vyjadrujú, že im bolo pridelené pohlavie, ku ktorému sa necítia byť príslušní kvôli svojim pohlavným orgánom.  

Možnosti položky:

Číslo položky: 119

Kategória: C

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=119

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Thu, 03.06.2021Dostupné preklady:

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB