Back to Top

BDSM sexuálny slovník

Bratty Sub

Subjekt sa nazýva spratný, keď je provokatívny alebo nevychovaný. Spratkovia radi provokujú Domina(-ov), aby dosiahli určitú reakciu - zvyčajne prísnejšie riešenie alebo pokarhanie.  

Bratty Sub
Možnosti položky:

Číslo položky: 103

Kategória: B

https://svk.bdsm-sex-dictionary.com/details_svk.php?id=103

Vytlačiť článok

Aktualizácia: Tue, 01.06.2021Dostupné preklady:

Bratty Sub

Братска подводница

Bratty Sub

Bratty Sub

Bratty Sub

Bratty Sub

Bratty Sub

Bratty Sub

Bratty Sub

Bratty Sub

ブラッティサブ

Nejaucīgs subprodukts

Bratty Sub

Bratty Sub

Bratty Sub

Bratty Sub

Bratty Sub

Bratty Sub

Братишка Суб

Bratty Sub

Nepokorna podmornica

Bratty Sub

Bratty Sub

Bratty Sub